Gemeente Basisschool Dijkstein

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang op school Dijkstein (enkel lagere school)

Indien uw kind gebruik wenst te maken van de opvang op school: 

- Ochtendbewaking (voor 8.15 uur)

- Avondbewaking (maandag, dinsdag en donderdag na 16 uur, woensdag na 12 uur en vrijdag na 15 uur)

dient u hiervoor aan de klasleerkracht een inschrijvingsformulier te vragen. 

Buitenschoolse kinderopvang De Dijkstappers

In de locatie 'De Dijkstappers' kan uw kind/kleuter terecht voor en na school vanaf 7 uur 's morgens en 's avonds tot 18 uur. Uw kind dient ingeschreven te zijn via de gemeente. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de dienst buitenschoolse kinderopvang van de gemeente.

Vanaf 1 januari 2015 vinden er wijzigingen plaats bij de Buitenschoolse Kinderopvang. Zo komen er nieuwe inschrijvingsregels met voorrangsregels voor inwoners en een nieuw inschrijfprogramma I-school. Deze wijzigingen zijn nodig om de overbevolking in de BKO aan te pakken. In totaal beschikken we over 177 erkende kinderplaatsen per opvangmoment. In 2005 maakten 1 069 kinderen gebruik van de BKO, in 2014 gaat het over 2 553 kinderen.

Wat zal er precies wijzigen?

- Voortaan werken we met voorrangsregels, waarbij er een verschil is tussen inwoners en niet-inwoners.

- Verder zal je voortaan twee maanden vooraf moeten inschrijven voor naschoolse opvang en vakantieperiodes. Dit wil zeggen dat wie opvang wil in januari 2015, reeds kan inschrijven vanaf 4 november 2014.

- We gaan ook werken met een nieuw boetesysteem, waarbij we hopen dat ouders vooraf zo goed mogelijk nadenken over de reservatie en nadien zo weinig mogelijk annuleren. Hiervoor zullen alle kinderen voor een gans schooljaar kunnen beschikken over vier jokers. Telkens een kindje niet komt opdagen en niet tijdig werd geannuleerd, wordt er een joker afgenomen (behalve bij ziekte of economische werkloosheid). Zijn alle vier de jokers opgebruikt, dan word je een maand uitgesloten van de opvang.

- Algemeen kan je stellen dat bij de naschoolse opvang en vakantieopvang de kleuters naar de locaties van BKO gaan en de lagere schoolkinderen op school blijven.

- We voorzien binnenkort een uitbreiding voor 48 kinderen

Alle wijzigingen werden gebundeld in een brochure. Deze werd via de school meegegeven met de leerlingen en is ook te downloaden op de website van de gemeente.

Meer info: Buitenschoolse Kinderopvang, bko@skw.be of contactpersoon: ellen.buelens@skw.be

"De Dijkstappers"

Maanhoeveweg 34
2860 Sint-Katelijne-Waver (Op kaart weergeven)

Telefoon: 015 55 69 04

(Bij afwezigheid van uw kind, gelieve contact op te nemen met de gemeente)

 

Lokalen naschoolse opvang (zie bijlage)