Gemeente Basisschool Dijkstein

Doelstellingen en realisaties

Wij trachten op onze manier een steentje bij te dragen aan het tot stand brengen van een leuke schoolomgeving.

Hiervoor zetten we ons in rond een aantal kernthema's:

  • het creëren van een leuke leer(f)omgeving

   Wij proberen mensen samen te brengen rond leuke activiteiten zoals een avond wandeling, ontbijt, quiz, fuif, ... . Hier kunnen kinderen en ouders elkaar leren kennen buiten op een leuke ongedwongen leuke manier. Zo is de school niet enkel een plaats waar kinderen les volgen, maar ook een plaats waar ouders elkaar ontmoeten, sociale contacten leggen en vooral gewoon een leuke omgeving.

  • verstrekken van informatie

Indien de gelegenheid zich aanbiedt verstrekken we graag extra informatie aan de ouders rond thema's als werking van de school, opvoedkundige tips, veranderingen in de schoolomgeving, buitenschoolse opvang, ... .
Indien het thema uitgebreid is plannen we hiervoor informatie avonden in. Zo hebben we in het verleden al een info avond gehad over gezonde voeding, veilig op internet, seksualiteit bij kinderen van 6 tot 12, ...
tijdens onze vergaderingen proberen we ook altijd een paar interessante punten op de agenda te zetten. De school is altijd een bereidwillige bron van informatie. Zij informeren ons met veel toewijding over de meest uiteenlopende onderwerpen.

 • het aanbieden van culturele activiteiten
 • Met onze werking bekostigen we jaarlijks minstens één cultuuractiviteit voor elk kind in onze school. Dit kan gaan van een klasuitstap, een toneelstuk of andere culturele activiteit. De kinderen vinden dit elk jaar opnieuw een super evenement en krijgen tegelijkertijd ook een stukje cultuur aangeboden.

 • en niet in het minst een brug zijn tussen de ouders en de school
 • Als vereniging zijn we ook graag een aanspreekpunt voor ouders. Bij ons kan je terecht met eender welke vraag of verzuchting. Indien we zelf geen antwoord kunnen bieden en de ouders dit wensen proberen we de ouders en de school samen te brengen om op een positieve manier een antwoord te bekomen.

Dit alles wordt al volgt vorm gegeven:

 • Vergaderingen
 • We proberen elk jaar op zijn minst een 4 tal vergaderingen te plannen. Tijdens deze vergaderingen is er altijd een afvaardiging van de school aanwezig in de vorm van de directeur, een kleuterjuf, een juf uit het 1ste, 2de of 3de leerjaar en een juf uit het 4de, 5de of 6de leerjaar. We bespreken de informatieve onderwerpen op een open informele manier. Dit is echt het moment om meer te weten te komen over de school, in dialoog te treden en samen na te denken over een aantal onderwerpen. De school is hier een heel open en actieve partner. Als zij ook maar het gevoel heeft dat een bepaald onderwerp belang heeft voor de ouders, dan halen ze het hier aan om meer duidelijkheid te geven en om te luisteren hoe de ouders hier over denken. Tijdens de vergadering wordt ook de werking van de vereniging zelf besproken omdat we vinden dat we er zijn voor en door elke ouder en proberen om zo min mogelijk beslissingen te nemen zonder ze voor te leggen tijdens een vergadering. Iedereen is dan ook van harte welkom om vrijblijvend aanwezig te zijn op zo'n vergadering.

 • Werkgroepen
 • De activiteiten op zich worden georganiseerd in afzonderlijke werkgroepen (cultuur, ontbijt, wandeling, quiz, ...).. Zo kan je zelf bepalen of en hoe vaak en je meewerkt binnen de oudervereniging. Iedereen is welkom op één of meer van deze vergaderingen of in een werkgroep. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Zo'n groep bestaat meestal uit een aantal personen die de activiteit voorbereiden en een aantal extra personen tijdens de uitvoering van de activiteit.

 • Organigram

Deel deze pagina