Gemeente Basisschool Dijkstein

Buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) staat open voor alle kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar (kleuter- en lager onderwijs) die in de gemeente naar school gaan of waarvan ten minste één ouder is ingeschreven in de gemeente.

De Buitenschoolse Kinderopvang wordt georganiseerd vóór en na de schooluren, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. De begeleiders gaan met de kinderen van de BKO naar de school en omgekeerd. Kinderen van de lagere school vangen we na schooltijd wel op in de school zelf.

Maak hieronder kennis met De Dijkstappers en hun afspraken.

Deel deze pagina