Gemeente Basisschool Dijkstein

CLB 'Het Kompas'

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecteurs kunnen een beroep doen op het CLB voor informatie, hulp en begeleiding.

In de begeleiding:
* Staat de leerling centraal;
* Wordt er gewerkt in teamverband;
* Wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd;
* Is de dienstverlening gratis.

Het CLB is actief op volgende domeinen:
* Het psychisch en sociaal functioneren;
* De preventieve gezondheidszorg;
* Het leren en studeren;
* De schoolloopbaan. 

De diensten van het CLB zijn gratis. Het CLB garandeert vertrouwelijk om te gaan met verworven informatie.

Aan elke school is een team verbonden dat bestaat uit: 

* Een arts;
* Een maatschappelijk werker;
* Een psycho-pedagogisch consulent;
* Een paramedisch werker.