Gemeente Basisschool Dijkstein

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

Bij gevoelige onderwerpen kan een schoolraad ervoor kiezen om te vergaderen zonder schoolbestuur en directie. 

De voorzitter van de schoolraad wordt gekozen door de leden van de schoolraad. Na 4 jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen. Leden die om een bepaalde reden uit de schoolraad stappen tijdens hun lopende mandaat, worden vervangen.

Wat is de taak van de schoolraad?

De schoolraad bespreekt schoolse thema’s in alle openheid. Het schoolbestuur zorgt voor de nodige informatie. Uiteindelijk geeft de schoolraad, na grondig overleg, een advies aan het schoolbestuur. Zo is het advies van de schoolraad onder andere nodig bij:

 • Het opstellen of aanpassen van het schoolreglement.
 • Het invullen van de beschikbare lestijden.
 • Het opstellen van de taakomschrijving van de directeur.
 • Het opstellen van de taakomschrijvingen van leerkrachten.
 • Verbouwingswerken aan de school.
 • Pedagogische projecten.
 • Samenwerkingsverbanden met andere scholen.
 • Het goedkeuren van jaarlijkse verlofdagen.

 

Wie is lid van de schoolraad?

Ouders:                 

 • Hassan El Bouchttaoui – voorzitter
 • Valentijn Vergote
 • Anke Van Herck - plaatsvervangend

Leerkrachten:       

 • Annelies Das – verslaggeefster
 • Lara De Hornois
 • Martine Slagmolen - plaatsvervangend
 • Julie Danckaerts - plaatsvervangend

Lokale gemeenschap:

 • Christa Cleirbaut
Wanneer komt de schoolraad samen?

De schoolraad vergadert een 3-tal avonden per jaar.

Deel deze pagina