Gemeente Basisschool Dijkstein

Inschrijven

Kleintjes worden snel groot!

 

Wat breng je zeker mee naar de inschrijvingen?
  • Identiteitskaart van je kind zoals ISI+-kaart of Kids-ID of andere documenten waarmee je de identiteit kan aantonen. 
 
Wat gebeurt er bij de inschrijving?
  • Invullen van gegevens op inschrijvingsformulier en ondertekenen.

  • Overlopen van het schoolreglement/schoolbrochure en het pedagogisch project. Hierbij wordt er gevraagd om een verklaring ter akkoord te onderteken.

  • Een keuzeformulier godsdienst - zedenleer in te vullen. Dit is enkel van toepassing als je uw kind in de lagere school inschrijft. 

 

Om het inschrijven vlot te laten verlopen, willen wij vragen om onderstaande formulieren ingevuld mee naar de inschrijving te brengen aub. Hartelijk dank!

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare plaatsen:

Klas Plaatsen werkelijk open
°2017 - 0K  
°2016 - 1K  
°2015 - 2K  
°2014 - 3K  
1ste leerjaar  
2de leerjaar  
3de leerjaar  
4de leerjaar  
5de leerjaar  
6de leerjaar