Gemeente Basisschool Dijkstein

CLB 'Het Kompas'

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecteurs kunnen een beroep doen op het CLB voor informatie, hulp en begeleiding.

In de begeleiding:
* Staat de leerling centraal;
* Wordt er gewerkt in teamverband;
* Wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd;
* Is de dienstverlening gratis.

Het CLB is actief op volgende domeinen:
* Het psychisch en sociaal functioneren;
* De preventieve gezondheidszorg;
* Het leren en studeren;
* De schoolloopbaan. 

De diensten van het CLB zijn gratis. Het CLB garandeert vertrouwelijk om te gaan met verworven informatie.

Aan elke school is een team verbonden dat bestaat uit: 

* Een arts;
* Een maatschappelijk werker;
* Een psycho-pedagogisch consulent;
* Een paramedisch werker.

Heb je als leerling of als ouder vragen? Dan kan je deze ook altijd stellen via de CLB chat. Klik HIER om naar de website te gaan. Heb je vragen in verband met de keuze van studierichting? Gebruik dan de website www.onderwijskiezer.be.

Deel deze pagina